PRESTASI SISWA SMK NEGERI 1 SUOH

Juara III O2SN Bulutangkis di SMKN 1 Liwa 2019

Juara II O2SN Futsall Putri di SMKN 1 Liwa 2019

Juara III O2SN Futsal Putra di SMKN 1 Liwa 2019

Juara III LKS Jurusan TBSM di SMKN 1 Liwa 2019

Juara III LKS Pencak Silat di SMKN 1 Kebun Tebu 2018

Juara II LKS Pencak Silat di SMKN 1 Kebun Tebu 2018

Juara III LKS Jurusan Akuntansi di SMKN 1 Liwa 2019

Juara II LKS Volly Putri di SMKN 1 Kebun Tebu 2018

© 2022 SMK NEGERI 1 SUOH